Class Schedule

 

 

 

AIKIDO – Program is lead by Roberto (Bob) Garza Rokudan
Tuesday Kids – 6:30 pm

Adults & Teens – 7:30 pm

Adults – 8:30 pm

Thursday Adults – 7:00 pm

Adults – 8:00 pm

Friday Adults & Teens – 6:30pm – 8:00 pm
Saturday Kids – 11:30 am

Adults & Teens – 12:30 pm

Adults – 1:30 pm

Sunday Adults & Teens – 10:00 am

Adults – 11:00 am

Danzan Ryu JuJitsu – Program lead by Filiberto Gutierrez Rokudan
Monday Kids – 6:00 pm

Adults – 7:00 pm – 9:00 pm

Tuesday Adults & Teens – 10 am
Wed Kids – 6:00 pm

Adults – 7:00 pm – 9:00 pm

Thursday Adults & Teens – 10:00 am
Saturday Adults & Teens – 8 am

Kids – 9:00 am

Sunday Black Belts – 6:00 am
Kenpo – Program lead by Kurt Barnhart Hachidan
Tuesday Mixed Class – 5:00 pm to 7:00 pm
Thursday Mixed Class – 5:00 pm to 7:00 pm
Saturday Mixed Class – 10:00 am to 11:30 am
Tai-Chi Temple – Program lead by William Grizzle
Tuesday Adults – 9:30 am
Saturday Adults – 10:00 am
Shorin Ryu Karate – Program lead by Edward Wojciechowski Hachidan – Shihan
Friday Mixed Class – 8 pm

Advanced Class – 9 pm

Saturday Mixed Class – 2:30 pm

Advanced Class – 3:30 pm